Ten behoeve van de privacy van onze patiënten, medewerkers en artsen heeft de directie van de Nederlandse Obesitas Kliniek een privacyreglement op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg opgesteld. U kunt dit document downloaden via de link hieronder.

Download privacyregelement