Naar overzicht

BMI staat voor Body Mass Index. De meeste mensen zijn wel bekend met het begrip. Maar, weet u ook waar het op gebaseerd is? En wat is dan precies een gezond BMI en waarom? En, zijn er nog alternatieven voor het ‘meten’ van uw gezondheid? U leest het in dit artikel.

Wat is BMI

BMI (Body Mass Index) is een maat voor de verhouding tussen iemands gewicht en lengte. Het is daarmee een snelle methode om in te schatten of iemand mogelijk een verhoogd risico heeft op aandoeningen die met het gewicht te maken hebben. 

BMI berekenen 

Om de BMI te berekenen kunt u een eenvoudige formule gebruiken. Deel uw gewicht in kilogram door uw lengte in meters in het kwadraat. Stel, u weegt 75 kilogram en uw lengte is 1 meter 72. Dan is uw BMI: 75 / (1,72 x 1,72) = 25,4. 

Wat is een gezond BMI

  • BMI lager dan 18,5: ondergewicht
  • BMI tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht
  • BMI tussen 25 en 29,9: Overgewicht
  • BMI hoger dan 30: Ernstig overgewicht (obesitas)
  • BMI 40 of meer: Morbide obesitas

Een gezond BMI is dus een score tussen de 18,5 en 24,9. 

Kanttekeningen bij de BMI 

De BMI-score is natuurlijk niet alleszeggend. Het maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen spiermassa, botmassa en vetmassa. Om die reden is het BMI zeer geschikt om op groepsniveau iets te zeggen over het risico op gezondheidsproblemen. Op individueel niveau zijn er naast BMI ook andere factoren van belang. 

De interpretatie van de BMI score is, vanwege een andere lichaamsbouw, ook niet voor iedereen hetzelfde. Voor volwassenen met een afkomst uit Zuid-Aziatische of sub-Saharische eilanden is het bijvoorbeeld vanaf een BMI van 23 of hoger al verstandig om af te vallen. Ook voor heel gespierde, getrainde mensen kan het BMI een vertekend beeld geven. 

Een regelmatig gehoorde kanttekening bij het BMI is dat deze methode niet expliciet rekening houdt met de verdeling van het vet. Vooral visceraal vet (het vet in en op de buik) zorgt namelijk voor gezondheidsproblemen. 

Middelomtrek als indicatie van gezondheid 

Een andere manier om iets te zeggen over uw gezondheid is het meten van uw middelomtrek. De buik is bij uitstek een plek waar vet zich vestigt en dit is erg slecht voor uw gezondheid. Voor mannen en vrouwen gelden er andere richtlijnen. Bent u een man, dan is een middelomtrek van 94 centimeter of meer ongezond. Voor een vrouw geldt dat al vanaf 88 centimeter. 

Wij gebruiken BMI als indicatie 

Wij gebruiken bij de Nederlandse Obesitas Kliniek Private Zorg BMI wel als indicatie voor uw gezondheid, omdat het de meest eenvoudige manier is om een uitgangspunt te hebben bij het in kaart brengen van uw gezondheid. Met elke cliënt doen we vervolgens een uitgebreide intake, waarin de aard en ernst van het overgewicht aan de orde komt, evenals de mogelijke oorzaken. We kijken heel goed op basis van allerlei factoren welke van onze behandelopties het best passend is voor u. De BMI is dus nooit het enige criterium voor een behandeling. 

Is uw BMI te hoog? 

Hoe hoog is uw BMI? Zit u in de ongezonde zone? Bent u al langer bezig met afvallen, maar wil het maar niet lukken om op gewicht te blijven? Dan kunt u terecht bij één van onze klinieken. Onze diverse behandelopties in combinatie met een jaar lang persoonlijke begeleiding door een leefstijlcoach geven een grote kans op blijvend gewichtsverlies. 

Wilt u meer weten? Lees meer over onze behandelingen.  

Onze behandelingen